Velkommen til Fagernes utmarkslag

Fagernes Utmarkslag ble etablert av en rekke private grunneiere i 1989 og disponerer ett jaktområde på ca 27.000 mål i Austmarka-området i Kongsvinger kommune.


Terrenget er et typisk lavlands-terreng. Viltbestand består bl.a. av orrfugl, storfulg, hare, rev, bever, rådyr og elg.


Her finnes også ett antall fiskemuligheter, fra fiske i stor sjø, til tjern og bekkefiske. I Ramtjenna er det, i tillegg til naturlig ørret, foretatt jevnlig utsetting av ørret.


Foruten jakt og fiske er det  lagt vekt på å tilrettelegge utmarka slik at flest mulig skal kunne bruke den. Som eksempel på dette kan nevnes et større antall gamle hjem og diverse kulturminner som er oppmerket. I tillegg er stier ryddet og merket. Alt dette for at folk fra både nær og fjern skal enkelt kunne benytte seg av utmarka.


Finnskogrunden (DNT)

 
 

prev next