Velkommen til Fagernes utmarkslag!


Fagernes Utmarkslag ble etablert av en rekke private grunneiere i 1989 og disponerer ett jaktområde på ca 25.000 mål i Austmarka-området i Kongsvinger kommune.


Terrenget er et typisk lavlands-terreng. Viltbestand består bl.a. av orrfugl, storfulg, hare, rev, bever, rådyr og elg.


Her finnes også ett antall fiskemuligheter. Fra fiske i stor sjø, til tjern og bekkefiske. Området grenser til en større sjø som heter Møkeren. Dette er en meget god fiskesjø som huser de fleste fiskeslag i området. I Ramtjenna (kart) er det, i tillegg til naturlig ørret, foretatt jevnlig utsetting av ørret (2-3 åringer) fra Bjørkelangen Settefisk.


Foruten jakt og fiske har vi lagt vekt på å tilrettelegge utmarka slik at flest mulig skal kunne bruke den, og ha stor nytte av å bruke den. Som eksempel på dette kan nevnes et større antall gamle hjem og diverse kulturminner som er oppmerket. I tillegg er en del stier ryddet og merket. Alt dette for at folk fra både nær og fjern skal enkelt kunne utnytte utmarka til vandringer, oppdagelsesferder, bær- og sopp-plukking osv. Vi har kulturminner som stammer fra tidlig jernalder og ett stort antall forlatte gamle hjem som er spredt rundt på området.

prev next