Søknad om jaktkort

Søknader om jaktkort vurderes fortløpende. Søknad eller spørsmål rettes til Per Helge Hellerud (959 19 583, phhellerud@gmail.com) eller Ole Martin Øverby (971 58 674).


Priser

Priser sesongen 2016:

- Sesongkort småvilt: kr 1.000,-.

- Sesongkort rådyr (pr dyr): kr 1.000,-.

- Døgn-kort småvilt: kr 150,-.

- Sesongkort fiske Ramtjenna: kr 200,-.

- Jakthytte - Høgmoen: kr 200,- pr dag.

NB) For medlemmer og medlemmers familie gjelder egne priser.

Inkludert i jakt-kort er tilgang på ettersøkshund gjennom ettersøksringen. 

Kart over jaktområde finner du her.


Betaling

Sesongkort jakt: Betales via tilsendt faktura. Betalt faktura betraktes som gyldig jaktkort. Husk kvittering.

Døgn-kort jakt: Her kreves eget kort som utleveres ved oppmøte hos Ole Martin Øverby (971 58 674). Betaling kontant ved oppmøte eller ved dokumentert (kvittering) forhåndsbetaling via nettbank/Vipps/mCASH. Betaling merkes med "Døgn-kort + dato".

Fiskekort: På grunn av gjentatte tyveri fra "fiskekassa" ved Øvre Masterud ser vi oss nødt til å avvikle ordningen med kontant betaling. Betaling skjer nå via nettbank/Vipps/mCASH. Betaling merkes med "Fiskekort 2016".

Betalingsinformasjon: Fagernes utmarkslag SA, konto 1822.05.52558.


Jakthytte - Høgmoen

Fagernes Utmarkslag disponerer en enkel hytte (Høgmoen) med plass til 4 personer. Det er sofa/madrasser til å ligge på, og en skikkelig ovn til å tørke klær og få varme. Matlaging blir gjort med propan-apparat. Brønn finnes rett utenfor hytteveggen. Hytta ligger midt i terrenget, i nærheten av krysset E16/Rv202, med lett adkomst fra E16, Masterudveien. Det er fin traktorveg helt til hytta. Utmarkslaget leier denne ut i sammenheng med jakt og fiske, eller for seg selv.

Kontakt Per Helge Hellerud (959 19 583, phhellerud@gmail.com) for mer informasjon.

prev next