Sesongkort:

Ordinære priser:

 • Småvilt: kr 1.500,- inkl mva
 • Rådyr (1 dyr): kr 1.250,- inkl mva

For de som er bosatt Austmarka:

 • Småvilt: kr 1.000,- inkl mva
 • Rådyr (1 dyr): kr 750,- inkl mva

For de som er i nær familie med grunneier/medlem:

 • Småvilt: kr 625,- inkl mva
 • Rådyr (1 dyr): kr 500,- inkl mva

For de som er grunneier/medlem:

 • Småvilt: kr 500,- inkl mva
 • Rådyr (1 dyr): kr 375,- inkl mva

Kjøp av rådyrkort forutsetter kjøp av småviltkort.

Bestilling rettes pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com. Ved bestilling må du oppgi navn, adresse og telefonnummer.

Betaling skjer med tilsendt faktura (pr e-post).


Døgnkort småvilt:

 • kr 225,- inkl mva

Forespørsel rettes pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com eller pr telefon til Ole Martin Øverby (971 58 674). 

 Betaling skjer med Vipps (11 22 22). Betaling merkes med «Døgnkort småvilt + dato for jakt». Vipps-kvittering fungerer som jaktkort.


Bestemmelser for jakttider, jaktformer og hundebruk:

Terrenget er fredet for småvilt- og rådyrjakt i forbindelse med elgjakt i perioden 01.10 - 10.10For øvrig følges alminnelige offentlige bestemmelser for jakttider, jaktformer og hundebruk. Informasjon om dette finner du her.


Jaktrapport:

Ved avsluttet jakt skal du rapportere fangst pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com. Emne for e-post skal være "Jaktrapport". Dette gjelder både sesongkort og døgnkort.

Du skal melde fra om jegerens navn, type og antall av vilt som er felt. Du skal også melde fra om du ønsker sesongkort og eventuelt hvilken type for kommende sesong.

Dersom du har felt rådyr skal dette rapporteres umiddelbart. Du vil da samtidig kunne søke om tilleggsdyr.

Siste frist for rapportering er 31.12. Manglende rapportering vil kunne føre til at du blir nedprioritert påfølgende sesong.


Døgnkort fiske:

 • kr 75,- inkl mva

Betaling skjer med Vipps (11 22 22). Betaling merkes med «Døgnkort fiske». Vipps-kvittering fungerer som fiskekort. 


Jaktkoie – Høgmoen:

Fagernes Utmarkslag disponerer en enkel koie (Høgmoen) med plass til 4 personer. Det er sofa/madrasser til å ligge på, og en skikkelig ovn til å tørke klær og få varme. Matlaging blir gjort med propan-apparat. Brønn finnes rett utenfor hytteveggen. Hytta ligger midt i terrenget, i nærheten av krysset E16/Rv202, med lett adkomst fra E16, Masterudveien. Det er fin traktorveg helt til hytta. Utmarkslaget leier denne ut i sammenheng med jakt og fiske, eller for seg selv.

 • kr 200,- pr døgn

Betaling skjer med Vipps (11 22 22).


Vipps-nummer: 11 22 22