Sesongkort:

Ordinære priser:

 • Småvilt: kr 1.500,-
 • tillegg for rådyr (1 dyr): kr 1.250,-

For de som er bosatt Austmarka:

 • Småvilt: kr 1.000,-
 • tillegg for rådyr (1 dyr): kr 750,-

For de som er i nær familie med grunneier/medlem:

 • Småvilt: kr 625,-
 • tillegg for rådyr (1 dyr): kr 500,-

For de som er grunneier/medlem:

 • Småvilt: kr 500,-
 • tillegg for rådyr (1 dyr): kr 375,-

Sesongkort gjelder fra 15. juli det året betaling skjer til 15. april påfølgende år. 

Bestilling sendes pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com. Ved bestilling må du oppgi navn, adresse og telefonnummer.  Betaling skjer med tilsendt faktura (pr e-post).

For jegere som hadde jaktkort foregående sesong kan bestilling av jaktkort foregå i forbindelse med jaktrapport (se under).


Døgnkort småvilt:

 • kr 225,- 

 Betaling skjer med Vipps (11 22 22). Betaling merkes med «Døgnkort småvilt + dato for jakt». Vipps-kvittering fungerer som jaktkort.

Spørsmål rettes pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com eller pr telefon til Ole Martin Øverby (971 58 674).


Bestemmelser for jakttider, jaktformer og hundebruk:

Terrenget er fredet for småvilt- og rådyrjakt i forbindelse med elgjakt i perioden 01.10 - 10.10. For øvrig følges alminnelige offentlige bestemmelser for jakttider, jaktformer og hundebruk. Informasjon om dette finner du her.

Oversikt over jakttider for de vanligste artene:
Jakttiderpng


Jaktrapport:

Ved avsluttet jakt skal du rapportere fangst pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com. Emne for e-post skal være "Jaktrapport". Dette gjelder både sesongkort og døgnkort.

Du skal melde fra om jegerens navn og type og antall av vilt som er felt. Du skal også melde fra om du ønsker sesongkort og eventuelt hvilken type for kommende sesong.

Dersom du har felt rådyr skal dette rapporteres umiddelbart. Du vil da samtidig kunne søke om tilleggsdyr.

Siste frist for rapportering er 31.12. Manglende rapportering vil kunne føre til at du blir nedprioritert påfølgende sesong.


Fiskekort Ramtjenna:

 • Døgn: kr 80,-
 • Sesong: kr 500,-

Betaling skjer med Vipps (11 22 22). Betaling merkes med «Døgnkort fiske». Vipps-kvittering fungerer som fiskekort. 


Jaktkoie – Høgmoen:

Fagernes Utmarkslag disponerer en enkel koie (Høgmoen) med plass til 4 personer. Det er sofa/madrasser til å ligge på, og en skikkelig ovn til å tørke klær og få varme. Matlaging blir gjort med propan-apparat. Brønn finnes rett utenfor hytteveggen. Hytta ligger midt i terrenget, i nærheten av krysset E16/Rv202, med lett adkomst fra E16, Masterudveien. Det er fin traktorveg helt til hytta. 

Koia er i utgangspunktet åpen og brukes og betales etter selvbetjeningsprinsippet, men skulle du ha behov for å reservere kan dette gjøres pr e-post til fagernes.utmarkslag@gmail.com.

 • kr 200,- pr døgn

Betaling skjer med Vipps (11 22 22).


Vipps-nummer: 11 22 22