Søknader om småvilt- og rådyrjakt vurderes fortløpende. Søknad eller spørsmål rettes til fagernes.utmarkslag@gmail.com eller Ole Martin Øverby (971 58 674). 

Kart over jaktområde finner du her


Ordinære priser:
- Sesong småvilt: kr 1.000,-

- Sesong småvilt inkludert rådyrrett (1 dyr): kr 2.000,-

- Døgn småvilt: kr 150,-

- Sesong fiske Ramtjenna: kr 200,-

- Døgn fiske Ramtjenna: kr 50,-

For de som er bosatt Austmarka:

- Sesong småvilt: kr 600,-

- Sesong småvilt inkludert rådyrrett (1 dyr): kr 1.200,-

For de som er i nær familie med grunneier/medlem:

- Sesong småvilt: kr 300,-

- Sesong småvilt inkludert rådyrrett (1 dyr): kr 700,-

For de som er grunneier/medlem:

- Sesong småvilt: kr 200,-

- Sesong småvilt inkludert rådyrrett (1 dyr): kr 500,-


Betaling av sesongkort for småvilt- og rådyrjakt skjer med tilsendt faktura. Betaling av døgnkort for småvilt og fiskekort (sesong og døgn) skjer med Vipps.


vippspng

Vipps-nummer: 11 22 22


Jakthytte - Høgmoen
Fagernes Utmarkslag disponerer en enkel hytte (Høgmoen) med plass til 4 personer. Det er sofa/madrasser til å ligge på, og en skikkelig ovn til å tørke klær og få varme. Matlaging blir gjort med propan-apparat. Brønn finnes rett utenfor hytteveggen. Hytta ligger midt i terrenget, i nærheten av krysset E16/Rv202, med lett adkomst fra E16, Masterudveien. Det er fin traktorveg helt til hytta. Utmarkslaget leier denne ut i sammenheng med jakt og fiske, eller for seg selv. Pris er kr 200,- pr døgn. Betales med Vipps (112222).

prev next