Terrenget er på ca 27.000 mål (inkludert veger og vann).

Kart kan også oversendes som pdf (A0-format). Shape eller kml/kmz er også mulig.