Terrenget er på ca 27.000 mål (inkludert veger og vann).

Ta kontakt for å få oversendt kart på pdf-format (A0). Dette finnes også for nedlastning på vår Facebook-gruppe.

Vi kan også levere grenser på shape- eller kml/kmz-format til bruk sammen med gps.